Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.


 
Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

    Regulamin


 

 

Każdego Klienta traktujemy indywidualnie i staramy się, aby był zadowolony 
z zakupów w naszym sklepie.
Wysyłamy rośliny różnej wielkości i różnego rodzaju, więc czas jaki trzeba 
poświęcić na ich zapakowanie i zabezpieczenie jest różny.

Orientacyjnie zamówienia realizowane są do 10 dni roboczych.

Gdy rośliny zostaną przygotowane do pakowania, nasz zespół powiadomi Państwa indywidualnie o wysyłce.

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Rosliny-ozdobne.pasaz24.pl

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje w umowie
 3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego
 4. Warunki zawierania umowy sprzedaży
 5. Sposoby płatności
 6. Koszt, termin  i sposoby dostawy
 7. Sposób pakowania roślin
 8. Postępowanie reklamacyjne
 9. Warunki rozwiązania umowy sprzedazy
 10. Prawa autorskie

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod  adresem www.rosliny-ozdobne.pasaz24.pl

1.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

1.3. Sklep internetowy, działający pod www.rosliny-ozdobne.pasaz24.pl, prowadzony jest przez: Szkółkę Drzew i Krzewów Radwanice Adam Kaliszewski, zarejestrowanej w PIORiN pod nr 02/16/38 

1.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady sprzedaży sadzonek roślin ozdobnych:

a) zasady  korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; 

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

1.5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

 

2. DEFINICJE W UMOWIE

 Definicje, pojęcia użyte w Regulaminie, oznaczają: 

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego  www.rosliny-ozdobne.pasaz24.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod  www.rosliny-ozdobne.pasaz24.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia; 

5.  Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6.  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Szkółką  występującym również pod nazwą Szkółka Drzew i Krzewów Radwanice Adam Kaliszewski a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; 

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

 

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

3.1. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową

www.rosliny-ozdobne.pasaz24.pl,                                                 

3.2. Istnieje możliwość rejestracji Klienta na stronie www.rosliny-ozdobne.pasaz24.pl

3.3 Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • a)niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • e) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4 .  WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetowąwww.rosliny-ozdobne.pasaz24.pl , dokonać wyboru sadzonek roślin, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane  komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez  dodanie ich do koszyka.

 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie”  – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru.  W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. 

4.2     Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, łącznie z podatkiem  VAT ,  nie zawierają jednak kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

 4.3  Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta z jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

        Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez  (1)udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a także poprzez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

5. SPOSOBY PŁATNOŚCI

Istnieją trzy sposoby płatności za zakupione rośliny w naszym sklepie internetowym:

1. Przedpłata dokonana przelewem na nasz rachunek bankowy.

W razie wyboru powyższego sposobu płatności, po skompletowaniu roślin z zamówienia, każdy klient otrzymuje na adres mailowy ostateczne podsumowanie zamówienia wraz z numerem rachunku bankowego na który należy dokonać wpłaty. Po zaksięgowaniu wpłaty niezwłocznie wysyłamy przesyłkę.

UWAGA:

Ostateczna wartość zamówienia może się różnić od tej otrzymanej na potwierdzeniu, gdyż ze względu na specyfikę działalności (choroby roślin, szkodniki, susza itp.) nigdy nie możemy dać gwarancji, że wszystkie zamówione rośliny uda się dostarczyć.

2. Płatność kurierowi przy odbiorze przesyłki

W razie wyboru powyższej opcji klient dokonuje zapłaty za towar kurierowi przy odbiorze przesyłki.

Ostateczna wartość zamówienia może się różnić od tej otrzymanej na potwierdzeniu, gdyż ze względu na specyfikę działalności (choroby roślin, szkodniki, susza itp.) nigdy nie możemy dać gwarancji, że wszystkie zamówione rośliny uda się dostarczyć.

3. płatność gotówką przy odbiorze osobistym

6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

Koszt wysyłki roślin na terenie Polski 

 • przesyłka kurierska

-do 30 kg (30-60szt doniczek, zależy od wielkości doniczki) -20zł

 • przesyłka pobraniowa  (płatne przy odbiorze u kuriera):

-do 30 kg (30-60szt doniczek , zależy od wielkości doniczki) 23zł

Orientacyjna waga doniczek z roślinami;

 • 9x9cm-0,45kg
 • 11x11-cm-0,9kg
 • 1,5-2L -2kg
 • 3L-3kg
 • 5L -5kg

Wysyłkę w przypadku większej ilości roślin bądź potrzeby pakowania za pomocą drugiej paczki i kolejnych (formy pienne, drzewa owocowe, rośliny o dużych gabarytach) realizujemy poprzez dopłatę z naszej strony połowy kosztów podstawowej wysyłki(o końcowej dopłacie poinformujemy emailowo)

Wysyłki następują wg kolejności zamówień i wpłat

Termin dostaw-  od 3 do 10 dni roboczych w zależności od kolejności zamówień , pogody itp.

7. SPOSÓB PAKOWANIA ROŚLIN

Rośliny, aby nie zostały zniszczone w czasie transportu, muszą być odpowiednio zabezpieczone. Pakujemy je w sztywne, kartonowe opakowanie, dzięki czemu się nie wywróci i nie połamie. Każda doniczka z sadzonką jest zabezpieczona folią zapobiegającą utracie wilgoci i rozsypywaniu się ziemi, a następnie umieszczana w odpowiednio dopasowanym kartonie. Kartony są specjalnie oznakowane aby w czasie transportu zawsze były stawiane doniczką do dołu.

Prowadzimy także sprzedaż roślin kopanych z gruntu, bez doniczek. Sadzonki takie są dostępne w bardzo atrakcyjnych cenach. Korzenie takich roślin są zabezpieczane przed przeschnięciem sprzedaż roślin kopanych z gruntu, bez doniczek. Sadzonki takie są dostępne w bardzo atrakcyjnych cenach. Korzenie takich roślin są zabezpieczane przed przeschnięciemHydroŻelem (zapewnia wilgoć bryły korzeniowej przez 14 dni), a następnie owijane grubą folią z wentylacją. Każdy pęczek 20 szt. jest pakowany w osobny karton. Dodatkowo sklep nawiązał współpracę z firmą kurierską, gwarantującą dostarczenie przesyłki w ciągu 24 godzin od momentu jej nadania. To daje nam gwarancję, iż rośliny dotrą do Państwa w doskonałej kondycji.

8. Postępowanie reklamacyjne.

8.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827.) przesyłane rośliny zaliczamy do towarów szybko psujących (Art. 38 pkt. 4.), w związku, z czym nie przysługuje na nie 14-to dniowy termin zwrotu.

8.2. Reklamacje są rozpatrywane, jeśli rośliny dojdą inne niż zamówione,  połamane, w innych rozmiarach lub gatunkach.   

8.3. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkolkaradwanice@wp.pl w ciągu 24 godzin od otrzymania przesyłki. 

8.4. Opis procedury reklamacyjnej: Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a) imię, nazwisko, adres, e-mail Klienta,

b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji wraz z numerem zamówienia,

c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,

d) szczegółowy opis uszkodzeń, lub innych wad przesyłanych roślin wraz ze zdjęciami

8.5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sklep zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8.6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

8.7. W przypadku nabycia wadliwego produktu możliwe jest obniżenie jego ceny, wymiana towaru lub odstąpienie od umowy. W przypadku zwrotu towaru koszty wysyłki ponosi Sklep.   

8.8. Nie przyjmujemy zwrotów wysyłanych za pobraniem przez Klienta oraz paczek nieodpowiednio zabezpieczonych na czas transportu.

9. Prawo odstąpienia od umowy.

9.1. Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny przed otrzymaniem wiadomości e-mail o wysyłce towaru i zmianą statusu zamówienia na zrealizowane w terminie 14dni. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą

9.2, Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

10. Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

10.1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.

11. Prawa autorskie

Opisy i zdjęcia prezentowane na stronach użyte są w celach informacyjnych. Zdjęcia roślin mogą odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu ze względu na ich różne stadium rozwojowe i wzrost w danym  sezonie. Kolory roślin na zdjęciach mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych w zależności od ustawienia monitora. 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie treści zabronione. Zdjęcia są naszego autorstwa lub z zaprzyjaźnionych szkółek. Opisy oraz zdjęcia sprzedawanych produktów stanowią przedmiot praw autorskich i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn.04.02.1194r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz .U.nr 24poz .93 oraz ochronie z dn.08.06.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.nr47 poz.211)

 

Witryna stworzona na platformie