Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.


 
Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

ROSLINY-OZDOBNE.PASAZ24.PL

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego rosliny-ozdobne.pasaz24.pl jest Adam Kaliszewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Szkółka Drzew i Krzewów RADWANICE Adam Kaliszewski, 59-160 Radwanice ul. Różana 19, NIP 6931151738, REGON 390670658, adres poczty elektronicznej: szkolkaradwanice@wp.pl -zwany Administratorem i będący jednocześnie Usługodawcą sklepu Internetowego rosliny-ozdobne.pasaz24.pl i Sprzedawcą.

2. Dane osobowe użytkowników Sklepu Internetowegorosliny-ozdobne.pasaz24.pl gromadzone, przechowywane i przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym posiadanie adresu poczty elektronicznej użytkownika jest niezbędne dla skorzystania z usług "Twoje konto", "Zakup". Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane wyłącznie przez Szkółka Drzew i Krzewów RADWANICE Adam Kaliszewski do kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi. Dane osobowe to wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zebrane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.

4. Dane osobowe, o których mowa w powyższym pkt. Są niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Zakres wymaganych danych jest każdorazowo wskazany w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży na stronie Sklepu Internetowego.

4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Istnieje również możliwość automatycznego blokowania plików cookies.

5. Usługodawca zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi-adres IP, domena), które są przechowywane przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Ten rodzaj danych ma charakter zbiorczy i anonimowy. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane, które są niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

3. Dane umożliwiające identyfikację Usługobiorcy/Klienta są udostępniane wyłącznie za jego zgodą.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów podstawą takiego przetwarzania jest dodatkowo zgoda Usługobiorcy/Klienta.

5. Administrator może mieć obowiązek udzielenia informacji zebranych przez stronę Sklepu Internetowego upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do uaktualnienia, żądania uzupełnienia, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Dane osobowe, które zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, dane niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe będą usuwane.

3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych.

4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można skorzystać z opcji w ramach swojego Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztę elektroniczną na adres drzewa@drzewa.com.pl albo pisemnie na adres Administratora.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

1. Dostęp do konta możliwy jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

2. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

2. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

4. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

5. Wszelki pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres szkolkaradwanice@wp.pl bądź telefonicznie 76 83 11 607

Witryna stworzona na platformie